Zoznam darcov

Rekonštrukciu nášho kaštieľa finančne podporili:

Ing. Ján Kubička
Bc. Peter Kubička
Pavol Hake
JUDr. Štefan Straka
Ing. Gabriel Szilágyi
Jana Šidlíková
MVDr. Ivan Ševčík
JUDr. Marek Kažimír
Marta Bodnárová
Ľubomír Hake
Zároveň rovnako a úprimne ďakujeme všetkým anonymným darcom, ktorí prispeli do schránok počas verejnej zbierky alebo nám zaslali svoje dve percentá dane z príjmu.

Nenávratným finančným príspevkom na rekonštrukciu v rámci opatrenia 7.1, prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013",  Regionálneho operačného programu  prispeli:

Európska  únia vo výške 80,75% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Slovenská republika  vo výške 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Dotáciou rekonštrukciu kaštieľa podporili:

Mestská časť Košice - Krásna,
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

 

Rekonštrukciu hrobky Baróna Jozefa I. Meška finančne podporili:


Hrobka baróna Meška
Paulína Brestovičová
Jolana Matisová

 

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

 

05.05.2024

Požehnanie dopravných prostriedkov


13.04.2024

Víno v kaštieli


17.03.2024

Podeľme sa!

[Foto z akcie]


10.02.2024

6. Farský rodinný ples

[Foto z akcie]


10.12.2023

Koncert komorného orchestra Musica Nobis

[Foto z akcie]

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS