Projekt-spolocne-pre-region-2014
Karpatská nadácia U.S.S. Košice

KarpatiaNezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o., ktorá prevádzkuje kaštieľ získala finančnú podporu  v rámci dotačného programu Karpatskej nadácie „SPOLOČNE PRE REGIÓN 2014".  Úspešný projekt s názvom „Ruka v ruke naprieč času" symbolizuje prepojenie a vytvorenie komunikačného mosta medzi generáciami cez rôzne voľnočasové aktivity organizované neziskovou organizáciu. Tento grantový program je podporovaný spoločnosťou U.S. STEEL, s.r.o. a podmienkou na získanie grantu bolo okrem aktívneho zapojenia dobrovoľníkov aj zapojenie zamestnancov U.S. Steelu, ktorí sú obyvateľmi Krásnej. Pomocou získaných finančných prostriedkov vo výške 2 785 eur plánujeme výsadbou novej zelene a obnovou trávnika  skrášliť námestie pred kaštieľom. Vďaka tejto podpore na námestí pribudnú lavičky a informačná tabuľa, pomocou ktorej chceme informovať návštevníkov kaštieľa o jeho bohatej histórii a o plánovaných kultúrnych podujatiach.

Na takto obnovenom  námestí vytvoríme podmienky  na vzájomné stretávanie obyvateľov Krásnej rôznych generácií  a jej návštevníkov. Partnerom projektu je aj mestská časť Krásna.

Projekt "Ruka v ruke naprieč času", realizujeme vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.S.Steel Košice, s.r.o..

Akcie uskutočnené v rámci projektu:
Medzinárodný deň detí 2014 (Foto z akcie)

 

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

 

05.05.2024

Požehnanie dopravných prostriedkov


13.04.2024

Víno v kaštieli


17.03.2024

Podeľme sa!

[Foto z akcie]


10.02.2024

6. Farský rodinný ples

[Foto z akcie]


10.12.2023

Koncert komorného orchestra Musica Nobis

[Foto z akcie]

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS