Rekonštrukcia kaštieľa - EHMK 2013
Európska únia - logo ROP - logo Slovenská republika- štátny znak Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 

Projekt Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom - rekonštrukcia je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013",  Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky."

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie  kreatívneho prostredia v oblasti kultúry, umenia a cestovného ruchu, posilnením  kultúrno - spoločenskej infraštruktúry v súvislosti s projektom EHMK Košice 2013.

Špecifickým cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre interiérový výstavný, kultúrny a spoločenský priestor revitalizáciou národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Krásnej v súvislosti s EHMK, Zvýšiť využiteľnosť kultúrnej infraštruktúry pre kultúrno - spoločenské účely s prepojením  na ďalšie projekty v rámci projektu EHMK, Predstaviť kulttúrno - umeleckými aktivitami v rámci EHMK jedinečné historické dedičstvo v súvislosti s najstarším osídlením vo východoslovenskom regióne, Zabezpečiť riadenie a publicitu projektu a projektové a inžinierske práce.

Po ukončení projektu bude obnovený  jeden  z najstarších klasicistických kaštieľov na Slovensku, súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu vytvoríme zázemie pre realizáciu kultúrnych aktivít, posilníme kultúrnu infraštruktúru, čím zvýšime počet a kvalitu služieb v oblasti kultúry pre EHMK Košice 2013. Zároveň vytvoríme podmienky pre interakciu tradičných podôb histórie a umenia s prezentáciou regionálnej kultúry v obnovenom objekte.

Kaštieľ bude využívaný na organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí pre dané cieľové skupiny, výstavy umeleckých diel, ručných prác, historických artefaktov, organizovanie spoločenských a charitatívnych podujatí. V historicky najhodnotnejších častia kaštieľa vytvoríme stálu expozícii dokumentujúcu bohatú a jedinečnú históriu regiónu pre ďalšie generácie, ktorá bude realizovaná v unikátnom prostredí a obnovíme verejnú knižnicu.

Vzhľadom na výsledkové a dopadové ukazovatele bude mať táto technicky zhodnotená národná kultúrna pamiatka dopad na zvýšenie návštevnosti podporovaných zariadení a zvyšovanie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí.

Výsledky projektu vytvárajú synergický efekt s ostatnými projektmi EHMK a zároveň vytvárajú veľmi dobré zázemie pre generovanie nových projektov v oblasti kultúry, histórie a cestovného ruchu v meste Košice.

Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

 

05.05.2024

Požehnanie dopravných prostriedkov


13.04.2024

Víno v kaštieli


17.03.2024

Podeľme sa!

[Foto z akcie]


10.02.2024

6. Farský rodinný ples

[Foto z akcie]


10.12.2023

Koncert komorného orchestra Musica Nobis

[Foto z akcie]

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS