Projekt Čítanie v piesku času

MKSRNázov projektu: Čítanie v piesku času - kaštieľ v Krásnej

Projekt bol podporený sumou 3670,- EUR v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Podrobná charakteristika projektu

Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. vznikla s cieľom pomôcť k samotnej rekonštrukcii kaštieľa a následne ukázať túto unikátnu pamiatku v žiarivom svetle a to formou organizovania rôznych podujatí zameraných na históriu, kultúru, umenie, komunikáciu, tvorivosť a rozvoju vizuálnej gramotnosti. Kaštieľ je rekonštruovaný v rámci investičných projektov EHMK  a tak aj podujatia plánované v roku 2013 sú v súlade s projektom INTERFACE 2013. Predkladaný projekt je zameraný na organizovanie  podujatí pod názvom ČÍTANIE V KAŠTIELI, V KRÁSNEJ. Už samotný názov hovorí, že libretom je "čítanie" v prepojení na rôzne etapy histórie od gréckej mytológie, stredovek až po súčasnú tvorbu známych aj menej známych autorov. Priestor dostanú aj umelecké diela najmenších autorov, ako vnímajú históriu a súčasnosť svojimi očami. Čítania sú plánované v 4 základných kontextoch: čítanie v piesku – v prepojení na tvorivé dielne s rozvojom vizuálnej gramotnosti, komunikácie, tvorivosti, tradície očami súčasnosti -  expozícia historických a umeleckých artefaktoch a predmetov v časti kaštieľa bude  priestorom pre čítanie príbehov zo života našich predkov, ktoré budú následne stvárnene do diel najmenších zúčastnených a budú vystavené v priestoroch knižnice kaštieľa, hľadanie múz -  predstavenie jednotlivých múz gréckej mytológie sprevádzané prvkami charakteristickými pre jednotlivé múzy a to s využitím prvkami IKT, ktoré dodajú nádych abstraktnosti, noc zázrakov – čítane v knižnici kaštieľa a pred kaštieľom počas noci pri sviečkach. Celé do bude v duchu histórie, záhadnosti, v stredovekom štýle odprevádzané stredovekou hudbou, ukážkou historického umenia predstaveného v predčítaných príbehoch a úryvkoch.

Organizátorom podujatí budú členovia a sympatizanti nadácie. K spolupráci sme oslovili detskú organizáciu FRIGO,  EHMK, n.o., základné umelecké školy v Košiciach, hercov košického divadla a umelecké skupiny.

Zámery a ciele projektu

Zámerom projektu je usporiadanie podujatí v zrekonštruovanom kaštieli a jeho exteriéri, zameraných na čítanie zaujímavých príbehov, rôznych foriem čítania so sprievodnými aktivitami zameranými na históriu, mytológiu, tradičné zvykoslovie, remeslá, hudbu a stredoveký život v prepojení s históriou, kultúrou a umením s použitím IKT technológii a prvkami abstraktnosti, kreativity a tvorivosti. Prepojenie historického nádychu kaštieľa, jeho priestorov s umením, kultúrou, tradíciami a kreativitou a to všetko v súlade s programom INTRFACE 2013.

Cieľom projektu je vytvoriť dlhodobo udržateľné aktivity v súlade s oživením a skvalitnením kultúrnej produkcie a zlepšením kultúrnej dostupnosti, vnášanie kultúry, umenia  a histórie do verejného priestoru v spojitosti s prezentáciou mesta Košice a regiónu, ako nositeľa titulu EHMK.

Čiastkové ciele projektu:

  • Vytvoriť priestor pre príjemné trávenie voľného času v príjemnom prostredí,
  • Čítaním priblížiť cieľovým skupinám históriu, umenie a súčasnosť,
  • Poskytnúť možnosť zapojenia sa zúčastneným všetkých vekových skupín do pripravovaných sprievodných podujatí a podnietiť ich k vlastnej tvorivosti, kreativite a komunikácii,
  • Spestriť jednotlivé čítania doplnkovými aktivitami rôzneho záberu – hudby vystúpenie súborov, ukážka stredovekého umenia, animačné programy.

Prínosom projektu je netradičnou formou v prepojení na čítanie ukázať širokej verejnosti históriu, umenie, kultúru. Predstaviť kultúrno – umeleckými aktivitami v rámci EHMK jedinečné historické dedičstvo v súvislosti s najstarším osídlením vo východoslovenskom regióne a vytvorenie podmienok  pre interakciu tradičných podôb histórie a umenia s prezentáciou regionálnej kultúr.

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

 

05.05.2024

Požehnanie dopravných prostriedkov


13.04.2024

Víno v kaštieli


17.03.2024

Podeľme sa!

[Foto z akcie]


10.02.2024

6. Farský rodinný ples

[Foto z akcie]


10.12.2023

Koncert komorného orchestra Musica Nobis

[Foto z akcie]

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS