Kurz Buďte profesionálnym obchodníkom

"Každý z nás sa predáva, predáva svoju pracovnú silu na trhu práce." (B. Tracy)
"Náš život od kolísky až po hrob záleží od schopnosti ako dokážeme predávať seba, svoje produkty a služby." (Tomáš Baťa)
Pracujete v obchode a potrebujete "naostriť pílu"?
Viete o tom, že najlepšie zarábajú ľudia, ktorí pracujú v obchode?
Vzdelávací kurz Buďte profesionálnym OBCHODNÍKOM je zameraný na osvojenie si novej filozofie obchodu orientovanú na vzťahy. Obchodníci získavajú nielen nové praktické nástroje na zlepšenie obchodných zručností, ale aj novú motiváciu na využívanie svojich "skrytých rezerv".
Náš obchodný model vychádza aj z techník Dalea Carnegieho ©, najväčšej vzdelávacej organizácie na svete na komerčnej báze. Osvojíte si jednoduché, veľmi efektívne techniky obchodného jednania. Kurz je zostavený tak, aby sa kompletne prešiel obchodný proces podľa moderných metód praktickej psychológie.
Schopnosť efektívnejšie predávať môže radikálne zvýšiť Vašu osobnú efektivitu a úspešnosť. Otvoriť nové dimenzie Vašej budúcnosti.

Z obsahu:

 • pozitívny postoj a proaktivita v obchode
 • päť krokov efektívneho obchodného procesu
 • budovanie dôvery s klientom
 • techniky „vyjadrenia výhody" a „formulácia dôvodu stretnutia"
 • pútače pozornosti
 • mapovanie potrieb klienta pomocou postupu efektívne kladených otázok
 • návrh riešenia potrieb a túžob klienta
 • štyri metódy prekonávania námietok
 • motivácia klienta ku kúpe pomocou motivačného slovného obrazu
 • získanie záväzku
 • ako dostať odporúčania a referencie
 • proces získavania klientov a vytváranie obchodných sietí (prospecting a networking)
 • predajný proces založený na vzťahoch
 • princíp „výhra" – „výhra"

Lektor: Ing. Vojtech DÚL

Ing. Vojtech Dúl

 • garant akreditovaného vzdelávacieho programu MŠ SR - Riadenie podnikových procesov (RPP)
 • garant akreditovaného online vzdelávacieho programu MŠ SR – Základy riadenia ľudských zdrojov v podniku
 • prvý certifikovaný lektor Dale Carnegie Leadership® a prvý riaditeľ tejto organizácie na Slovensku (1995-1998)
 • absolvent EEP (Executive Excellence Program) v Kalifornii (1997-1998); USA
 • absolvent Bandlerovho inštitútu NLP – Licensed Practitioner of Neuro-linguistic Programming® (2010); Budapešť; Maďarsko
 • konateľ spoločnosti GENERATÍV, s.r.o.

Viac info o lektorovi

V prípade záujmu kontaktovať na tel: 0904 336 721, email: marketing@generativ.sk

 

08.01.2015 16:32

Prenájom priestorov
PRENÁJOM PRIESTOROV V KAŠTIELI KRÁSNA

Kaviareň Meško café

KAVIAREŇ
MEŠKO CAFÉ
S KNIŽNICOU
DOČASNE ZATVORENÁ

 Kaštieľ Krásna  

Adresa:
Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2

040 18 Košice-Krásna

Tel.: 0903 624 378
E-mail: info@kastielkrasna.sk


Otváracie hodiny:

po - ne: po dohode telefonicky alebo emailom

Kalendár akcií

Európska únia

Regionálny operačný rozvoj

Košice - európske hlavné mesto kultúry 2013

Tento národný projekt EHMK - Košice 2013 je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF: Investícia do vašej budúcnosti) a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk 

Webdesign: ULTRACODE
Powered by: ULTRACODE CMS